HELHETLIG FOTSONETERAPI UTDANNING

Nytt opptak av studenter – Oppstart 22-24.januar 2021.


Soneterapi brukes som et verktøy til å gjenopprette kroppens balanse, og dermed sikre en så normalt bra funksjon som mulig. Dårlig funksjon et sted i kroppen kan forutsake ubalanse et annet sted. Den holistiske sammenhengen er grunnlaget for soneterapi.

Dette er en fullgod soneterapi-utdannelse, med hovedfokus på psykomotoriske sammenhenger. Vi løser opp i de bakenforliggende mønstrene som har forårsaket ubalansen.

Fotsoneterapi

Soneterapi er en av de mest brukte formene for alternativ behandling i Norge og er en spennende naturmedisinsk utdanning. I Norden kalles behandlingsformen soneterapi, men internasjonalt er navnet reflexology og er en av verdens eldste legekunster. Det er umulig å si hvor lenge soneterapi har vært praktisert, men det vi vet er at de gamle egypterne samt Nord-Amerikas urbefolkning har brukt ulike former for soneterapi. Siden 1900-tallet har det blitt modernisert og systematisert, og er fortsatt i stadig utvikling.

Dette kurset passer for alle som ønsker å arbeide med mennesker og for dem som ønsker å bygge opp sin egen virksomhet, eller for deg som ønsker å hjelpe dine nærmeste med denne terapiformen.

Denne utdanningen er parallelt en personlig utviklingsreise. Rammen rundt utdanningen er at du som terapeut har en helhetlig tilnærming til klienten. Du vil lære hvordan både det fysiske, psykiske henger sammen .

Oppstart Januar 2021

Undervisningen vil foregå over 10 måneder. Èn undervisningshelg per måned (med unntak av juli mnd).

Undervisning

Det vil bli undervist i soneterapiens virkning på organismen. 10 organsystemer med tilhørende muskler. Meridiansystemet, Organuret, 5 elementsteorien m.m. Hver samling vil starte med en teoretisk del, samt praksis på det aktuelle systemet vi går gjennom.

Utdanningen vil kreve at du trener/ praktiserer fra første samling. Dette for at du skal få kjennskap til virkning/ resultater fortest mulig.

Oppstart 2021

Oversikt over kurshelger vil komme her snarlig.