HELHETLIG FOTSONETERAPI UTDANNING

Sund Naturterapi starter med utdanning av psykomotioriske soneterapeuter januar 2020.


Soneterapi brukes som et verktøy til å gjenopprette kroppens balanse, og dermed sikre en så normalt bra funksjon som mulig. Dårlig funksjon et sted i kroppen kan forutsake ubalanse et annet sted. Den holistiske sammenhengen er grunnlaget for soneterapi.

Dette er en fullgod soneterapi-utdannelse, med hovedfokus på psykomotoriske sammenhenger. Vi løser opp i de bakenforliggende mønstrene som har forårsaket ubalansen.

Fotsoneterapi

Soneterapi er en av de mest brukte formene for alternativ behandling i Norge og er en spennende naturmedisinsk utdanning. I Norden kalles behandlingsformen soneterapi, men internasjonalt er navnet reflexology og er en av verdens eldste legekunster. Det er umulig å si hvor lenge soneterapi har vært praktisert, men det vi vet er at de gamle egypterne samt Nord-Amerikas urbefolkning har brukt ulike former for soneterapi. Siden 1900-tallet har det blitt modernisert og systematisert, og er fortsatt i stadig utvikling.

Dette kurset passer for alle som ønsker å arbeide med mennesker og for dem som ønsker å bygge opp sin egen virksomhet, eller for deg som ønsker å hjelpe dine nærmeste med denne terapiformen.

Oppstart Januar 2020

Undervisningen vil foregå over 10 måneder. Èn undervisningshelg per måned (med unntak av juli mnd).

Undervisning

Det vil bli undervist i soneterapiens virkning på organismen. 10 organsystemer med tilhørende muskler. Meridiansystemet, Organuret, 5 elementsteorien m.m. Hver samling vil starte med en teoretisk del, samt praksis på det aktuelle systemet vi går gjennom.

Utdanningen vil kreve at du trener/ praktiserer fra første samling. Dette for at du skal få kjennskap til virkning/ resultater fortest mulig.

Oppstart 2020

24-26 januar
14-16 februar
20-22 mars
17-19 april
29-31 mai
19-21 juni
28-30 august
25-27 september
23-25 oktober
20-22 november